Privātuma politika

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2018.gada 27.decembrī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUGSTCELTNE” - Personas Datu Apstrādes Paziņojums

Ievads

Reģistrācijas numurs: 40103000117

Mēs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUGSTCELTNE” (turpmāk tekstā – “Uzņēmums”, “Mēs”), esam izstrādājuši šo paziņojumu par personas datu apstrādi (turpmāk tekstā - “Paziņojums par personas datu apstrādi”) ar mērķi sniegt Jums informāciju:

 • Kādēļ Mēs apstrādājam fizisko personu datus;
 • Kā Mēs apstrādājam fizisko personu datus;
 • Kādas ir tiesības fiziskām personām, kuru datus Mēs apstrādājam.

Mūsu mērķis, publicējot šo Paziņojumu, ir nodrošināt caurspīdīgu, pārredzamu un godprātīgu personu datu apstrādi.

Kontakinformācija - pārzinis un jautājumu uzdošanai

Personas datu apstrādes pārzinis

Nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUGSTCELTNE”
Reģistrācijas numurs: 40103000117
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

Kontaktinformācija jautājumiem

Tālrunis: + 371 67878312
E-pasts: ofiss@augstceltne.lv

Kādus personas datus Mēs apstrādājam

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja pastāv kāds no šādiem pamatiem:

 • Iegūta Jūsu piekrišana;
 • Mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu realizācijai;
 • Līguma noslēgšanai vai izpildei;
 • Tiesību normās paredzēto pienākumu izpildei.

Vienlaicīgi noteiktos gadījumos Mēs esam tiesīgi pilnvarot kādu trešo personu apstrādāt Jūsu personas datus.

Klienti

Pirkumi un pakalpojumi

 • Katru reizi, kad Jūs:
  1. Vēlaties iegādāties vai iegādājieties kādu preci no Mums;
  2. Vēlaties saņemt vai saņemat pakalpojumus no Mums, Mēs apstrādājam Jūsu datus.

Patērētāju tiesības

 • Mēs apstrādājam personas datus, lai realizētu patērētāju tiesības, piemēram, izskatītu sūdzības.

Mārketings

Datu apstrāde un komerciālie paziņojumi

 • Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi mārketinga aktivitātēm.

Videonovērošana

 • Videonovērošana tiek veikta noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai.

Potenciālie darbinieki

 • Mēs veicam Jūsu Personas datu apstrādi, lai izvērtētu potenciālo darbinieku kandidatūras.

Kas apstrādā Jūsu personas datus, saņēmēju kategorijas

Jūsu personas datus apstrādājam kā pārzinis Mēs, t.i., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUGSTCELTNE”.

Cik ilgi dati tiek glabāti

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr Mums ir juridisks pamatojums to darīt.

Jūsu tiesības

Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, Jums ir pieejamas vairākas tiesības.

Paziņojuma par personas datu apstrādi spēkā esamība un pieejamība

Paziņojums par privātās personas datu apstrādi ir pieejams:

 1. Mūsu interneta mājas lapā: www.augstceltne.lv;
 2. Mūsu tirdzniecības/pakalpojumu sniegšanas vietās.

Mēs esam tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Paziņojumu par personas datu apstrādi, paziņojot Jums par attiecīgajiem grozījumiem:

 1. Mūsu interneta mājas lapā;
 2. Tirdzniecības/pakalpojumu sniegšanas vietās;
 3. Nosūtot paziņojumu uz Jūsu e-pasta adresi vai arī nosūtot īsziņu uz Jūsu mobilā tālruņa numuru;
 4. Citā veidā.

Paziņojums par personas datu apstrādi stājas spēkā 2018.gada 27.decembrī.