Apzinoties, ka pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana ir labākais veids kā garantēt sev veiksmi biznesā, SIA "Augstceltne" nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un uzturēšanas vadības sistēmā ir integrējis divu standartu  principus: ISO 9001(kvalitātes pārvaldība) un ISO 14001 (vides pārvaldība), ko apliecina starptautiskās sertifikācijas iestādes "Bureau Veritas Certification” izsniegtie  sertifikāti.

    SIA "Augstceltne" ISO 9001 sertifikāts apliecina kvalitatīvu vadības un kontroles sistēmas darbību, nodrošina mērķtiecīgu koncentrēšanos uz klientu un produktu prasību izpildi, uzņēmuma procesu, rezultātu un efektivitātes mērījumiem, ievērojot nepieciešamību nepārtraukti pilnveidoties. Klientam tas sniedz pārliecību par to, ka uzņēmums rūpējas par savu pakalpojumu kvalitāti, uzturot kvalitātes vadības sistēmu, periodiski izejot neatkarīgu auditoru pārbaudi un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu. Tāpat šis sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā strādā kompetents un profesionāls personāls, kas darbojas pēc izstrādātām noteiktām kvalitātes vadības procedūrām.

    SIA "Augstceltne" ISO 14001 sertifikāts apliecina uzņēmuma darbības pastāvīgu atbilstību vides normatīvo aktu prasībām, organizācijas atbildīgu attieksmi pret vidi, tās darbību ietekmes uz vidi mazināšanu un nepārtrauktus uzlabojumus vides jomā.

b_360_509_16777215_00_images_Jauna_mape_ISO_ISO-14001.jpg  b_360_509_16777215_00_images_Jauna_mape_ISO_ISO-9001.jpg