ZĪMOLA MAIŅA SIA AUGSTCELTNE DEGVIELAS UZPILDES STACIJĀS

Š.g. augustā un septembrī četrās no mūsu degvielas uzpildes stacijām notika nosaukuma maiņa – ar 24. augustu DUS Saulkrasti 1 un DUS Saulkrasti 2, ar 7. septembri DUS Dreiliņi un ar 14. septembri DUS Daugmale oficiāli pārgāja uz nosaukumu CIRCLE K.

Stacijas ar  simbolisku sarkanās lentes pārgriešanu atklāja CIRCLE K LATVIA un AUGSTCELTNE vadības pārstāvji, staciju vadītāji un darbinieki, klātesot vietējo pašvaldību un AUGSTCELTNE sadarbības partneru pārstāvjiem, kolēģiem no citām AUGSTCELTNE nozarēm, kā arī degvielas staciju klientiem.

Atklājot CIRCLE K Saulkrasti 2 degvielas uzpildes staciju, AUGSTCELTNE prezidents un valdes priekšsēdētājs Juris Kursītis īpaši sveica un pateicās šīs stacijas vadītājai Jolantai Vinterei par uzpildes stacijā godam nostrādātajiem apaļiem 10 gadiem. Jolanta sāka strādāt degvielas uzpildes stacijā KURŠI, kas pēc franšīzes līguma noslēgšanas pievienojās STATOIL tīklam, un tagad, franšīzes devējam pārejot uz jaunu zīmolu, turpmāk sauksies CIRCLE K.

Veiksmi un panākumus zem jaunajiem karogiem vēlam nozares vadītājam Sergejam Vjatkinam, degvielas uzpildes staciju vadītājiem Baibai Šmitei un Jolantai Vinterei Saulkrastos, Guntaram Zoltneram Dreiliņos, Lolitai Šijenokai Daugmalē un visai komandai. Tikmēr Māras Zariņas vadītajā uzpildes stacijā Slokā karogu maiņa vēl ir priekšā – šobrīd stacijā notiek vērienīgi rekonstrukcijas darbi, pēc kuru pabeigšanas vērsim vaļā Baltijā lielāko CIRCLE K degvielas uzpildes staciju. Lai notiek!

zimola maina kolaza www