SIA “Augstceltne” nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nozare nodrošina pilnu ēku un teritoriju apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu:

  NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANU

  ĒKU INŽENIERSISTĒMU KOMPLEKSU APKALPOŠANU

  TELPU UZKOPŠANU

  TERITORIJU UZKOPŠANU UN UZTURĒŠANU

 

Mūsu profesionāli apmācīti, augsti kvalificēti un pieredzējuši speciālisti veic kvalitatīvu darbu izpildi, ievērojot klientu augstās prasības un sanitārās un ekspluatācijas drošības normas.

 

Uzņēmumā ir ieviesta starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām atbilstoša kvalitātes vadības sistēma,

vides pārvaldības sistēma atbilst ISO 14001 standarta prasībām,

telpu uzkopšanas kvalitātes novērtēšana tiek veikta atbilstoši INSTA 800 standartam.

 

Uzņēmumam ir licence darbam ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcu gāzēm,

ir licence apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai un apkalpošanai.