SIA “Augstceltne” nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nozare nodrošina pilnu ēku un teritoriju apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu:

  NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANU
  ĒKU INŽENIERSISTĒMU KOMPLEKSU APKALPOŠANU
  TELPU UZKOPŠANU
  TERITORIJU UZKOPŠANU UN UZTURĒŠANU

Mūsu profesionāli apmācīti, augsti kvalificēti un pieredzējuši speciālisti veic kvalitatīvu darbu izpildi, ievērojot klientu augstās prasības un sanitārās un ekspluatācijas drošības normas. 

Uzņēmumā ir ieviesta starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām atbilstoša kvalitātes vadības sistēma,
vides pārvaldības sistēma atbilst ISO 14001 standarta prasībām,
telpu uzkopšanas kvalitātes novērtēšana tiek veikta atbilstoši INSTA 800 standartam.

Uzņēmumam ir industriālās drošības sertifikāts,
ir licence darbam ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcu gāzēm,
ir licence apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai un apkalpošanai.

Apkalpojam objektus visā Latvijas teritorijā, kā arī Krievijā (Maskavā) un Beļģijā (Briselē).

 

Augstceltne NI parv. un apsaimn. feb2018 objekti1

Augstceltne NI parv. un apsaimn. feb2018 objekti2

Augstceltne NI parv. un apsaimn. feb2018 objekti3

Augstceltne NI parv. un apsaimn. feb2018 objekti4